การพิจารณาให้คะแนน และ หักคะแนน ผลผลิตกาแฟอราบิก้า
กาแฟกะลา และ สารกาแฟ นอกเหนือจากความสะอาด แห้งสนิทดีไม่มีความชื้นสูง
ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์สากลของสมาคมกาแฟ ที่ได้วางระเบียบไว้ตามนี้ด้วย :