ระดับการคั่วกาแฟที่ต้องการ
จากปริมาณความร้อน

ท่านผู้ใช้ขนาดการคั่วที่ชอบ ในความต้องการลองพิจารณาจากตัวอย่างล่างนี้...

22 °C (72 °F) Green Beans

Green coffee beans as they arrive at the dock. They can be stored for up to two years.

165 °C (329 °F) Drying Phase

As beans roast, they lose water and increase in size.

196 °C (385 °F) Cinnamon Roast

A very light roast level, immediately before first crack. Light brown, toasted grain flavors with sharp acidic tones, almost tea-like in character.

205 °C (401 °F) New England Roast

Moderate light brown, but still mottled in appearance. A preferred roast for some specialty roasters, highlights origin characteristics as well as complex acidity.

210 °C (410 °F) American Roast

Medium light brown, towards the end of first crack. A common roast for some single origin coffees.

219 °C (426 °F) City Roast

Medium brown, common for most specialty coffee. Good for tasting the varietal character of a bean.

225 °C (437 °F) Full City Roast

Medium dark brown with occasional oil sheen, roast character is noticeable. At the beginning of second crack. A common roast level for espresso blends.

230 °C (446 °F) Vienna Roast

Moderate dark brown with light surface oil, more bittersweet, caramel-y flavor, acidity muted. In the middle of second crack. Origin characteristics become mostly eclipsed by roast characteristics at this level.

240 °C (464 °F) French Roast

Dark brown, shiny with oil, burnt undertones, acidity diminished. At the end of second crack. Roast character is dominant at this level. Little, if any, of the inherent flavors of the coffee remain. [6]

245 °C (473 °F) Italian Roast

Very dark brown and shiny, burnt tones become more distinct, acidity almost gone, thin body. [7]

250 °C (482 °F) Spanish Roast

Extremely dark brown, nearly black and very shiny, charcoal and tar tones dominate, flat, with thin body.


From Wikipedia