www.chiangmaicoffee.com  
 
          
กลุ่มกาแฟอราบิก้าไทย
Thai Arabica Coffee Club
         

หน้าแรก

กาแฟอินทนนท์

ร้านกาแฟเชียงใหม่

ติดต่อ-กลุ่มกาแฟฯ

   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
 
 บ้านแม่หลอด ต.สบเปิง
   อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                            
        
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
เป็นไร่ทดลองกาแฟอราบิก้าสถานีแรกๆในอดีตของโครงการหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2527
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภายในเนื้อที่จัดสรร 60 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เน้นการวิจัยกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ผสม 28 สายพันธุ์ ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น อาทิ กระวาน พริกไทย เพื่อใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟ
 
   พันธุ์กาแฟอราบิก้า กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทย
ได้ประสานความช่วยเหลือจากระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางโครงการหลวงมาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอ-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศา
   ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวของโครงการหลวงฯ เหมาะกับครอบครัวี่เดินทางไปพักผ่อน

 ในธรรมชาติของป่าเขาของเชียงใหม่ ระยะทางราว 58 กิโลเมตรจาก
ตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ถึงแยกตลาดแม่มาลัย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1095 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร มีแยกซ้ายมือไปน้ำตกหมอกฟ้า เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะทางรวมประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง โดยใช้รถยนต์ได้ทุกชนิด

  เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางไปราว 3 กิโลเทตร ก็จะถึงน้ำตกหมอกฟ้า (ตาดหมอก) บริเวณปากทางเข้าศูนย์ฯ เป็นสถานที่แวะพักผ่อน ชมธรรมชาติ และ ร้านจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึกจากหมู่บ้าน
   เดินทางต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตรก็ถึง โครงการหลวงแม่หลอด
ซึ่งมีบ้านพักร้านอาหารรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง พัก
ได้
หลังละ 10 คน

 


ในบริเวณโครงการหลวง จะเป็นไร่ทดลองปลูกกาแฟ
พันธุ์อราบิก้าสายพันธุ์ลูกผสมเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาทดลอง
ความดีเด่น และ ความเหมาะสมกับพื้นที่การปลูกในภาคเหนือ
สมาชิกฯที่สนใจก็จะเดินทางไปชมและเที่ยวพักผ่อนกันได้

 
   พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ราษฎรที่อาศัยเป็นชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยงรวมประชากรทั้งสิ้น72 ครอบครัว ราษฎรยังมีอาชีพ ทำนา ทำไร ่ สวนเมี่ยง ปลูกผัก และรับจ้างเก็บเมี่ยง หรือจักตอกชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน
  ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้า แม่หลอด ดำเนินงานโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรด้วยการปรับ พื้นที่เป็นขั้นบันได และจัดสร้างระบบน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่

 สนใจเดินทางไปพักผ่อน ติดต่อได้..โทร. 0-9262-7401 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
  โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108

  กลับหน้าแรก