กาแฟออร์แกนิก Typica ชื่อดัง-รสดี มาแต่อดีต..
"กาแฟสีหนุก"กาแฟลาว.
 SINOUK Coffee Lao

 กาแฟดีแต่ดั้งเดิมของลาว ที่เป็นที่รู้จักมานานนับสิบปี..
 ก่อนกาแฟ ดาวคอฟฟี่ ของดาวเฮืองเจ้าแม่ลาวใต้ “ดาวเฮือง ลิตดัง”
     อดีตที่เราเคยไปเยือนเมืองลาวทั้งเวียงจันทร และ หลวงพระบางเมืองท่องเที่ยว ก็จะเริ่มพบเห็นกาแฟ "สีหนุก"มีจำหน่ายในร้านกาแฟ ระดับ Espresso รุ่นแรกๆเมื่อราวสิบกว่าปีก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่มี
จำหน่ายในย่านถนนคนเดินของลาว...

  จากการชิมรสจะมีรสเข้ม และ ความหอมชัดเจน ดั่งกาแฟเกรดดีทราบว่าเป็นกาแฟ Typica ที่ชาวฝรั่งเศส
มาปลูกไว้สมัยเข้ามาปกครองเมืองลาว ที่ได้พัฒนาตั้งเป็นแบรนด์กาแฟ โดยสีหนุก สีสมบัด อดีตเจ้าของไร่
กาแฟที่ราบโบลิแวน ซึ่งไปเรียนจบปริญญาตรีจากฝั่งเศสกลับมา เริ่มพัฒนาผลผลิตกาแฟให้เป็นไร่ออร์แกนิก ประสบความสำเร็จที่ผลิตส่งจำหน่ายไปยังสหภาพยุโรป(อี.ยู)สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีราวปี 2009 และ สีหนุกยังได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมกาแฟลาวในสมัยนั้นด้วยเริ่มผลิตเป็นกาแฟคั่วบด บรรจุถุงจำหน่ายในตลาดกาแฟสดในประเทศ และ ส่งมายังประเทศไทย
ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้สีหนุก สีสมบัด
อดีตประธาน สมาคมกาแฟลาว

นอกจากไร่กาแฟที่ปากซอง อันเป็นแหล่งผลิตกาแฟแล้วยังจัดให้เป็นที่พักผ่อน รีสอร์ทสีหนุก รับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ อบรมศึกษาดูงาน ครบวงจรจนถึงระบบการชงกาแฟสูตรต่างๆ....แด่สมาชิกที่สั่ง
ซื้อกาแฟสด กาแฟคั่วบดของทางบริษัทด้วย.